Wanneer u op zoek bent naar een oplossing voor uw bedrijfsafval; is in zee gaan met een erkende afvalinzamelaar een goed gevonden oplossing. Het vinden van zo’n erkende afvalinzamelaar om uw bedrijfsafval op te halen kan eenvoudig via het internet. In zee gaan met een afvalinzamelaar zorgt ervoor dat het afval dat u produceert goed en goedkoop wordt afgevoerd.

Soorten bedrijfsafval

Het vinden van de juiste rolcontainer voor de juiste soort bedrijfsafval kan eenvoudig online. Op een websites van een afvalinzamelaar kan de keuze worden gemaakt uit verschillende soorten containers met verschillende inhoudsmaten. Er zijn containers met een formaat die door een binnendeur passen en containers met een formaat dat daar niet doorheen past.

Soorten bedrijfsafval die onderscheiden worden zijn: Organisch afval, restafval, papier en karton en glasafval. Door deze soorten afval te scheiden draagt u bij aan een beter milieu. Daarnaast is het voordeliger om uw afval te scheiden. Rolcontainers voor papier en glas zijn bijvoorbeeld goedkoper dan rolcontainers voor restafval.

Advies over bedrijfsafval

De klantenservice van de afvalinzamelaar kan u van advies voorzien om de juiste rolcontainers te bestellen voor de verschillende soorten bedrijfsafval die er zijn. Daarnaast kunnen ze u adviseren over de formaten rolcontainers die het best passen bij uw bedrijfsvoering. De ophaalfreqeuentie die het best aansluit bij uw bedrijfsafval is ook af te stemmen met de klantenservice van de afvalinzamelaar.

Bedrijfsreinigingsrecht

Er is een groot voordeel voor bedrijven die in zee gaan met een erkende afvalinzamelaar. Dit voordeel is dat ze geen bedrijfsreinigingsrecht verschuldigd zijn aan de gemeente. Een andere naam voor bedrijfsreinigingsrecht is afvalstoffenheffing. De kosten die een bedrijf heeft aan deze afvalstoffen heffing bij de gemeente is vaak stukken hoger dan bij een erkende afvalinzamelaar. Hierdoor is het dus lucratief om in zee te gaan met een afvalinzamelaar.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Door bedrijfsafval te scheiden draag je bij aan een beter milieu. Glasafval is bijvoorbeeld 100% recyclebaar. Hiermee is het een ontzettend belangrijke grondstof voor nieuw glas. U draagt dus bij aan een beter milieu op het moment dat u een glascontainer bestelt naast uw restafvalcontainer. Organisch afval, papier en karton zijn voorbeelden van andere soorten bedrijfsafval die goed te recyclen zijn. Wanneer al deze soorten afval gescheiden zijn van de restafvalstroom blijf het restafval over. Dit restafval wordt door de afvalinzamelaar verbrand in een verbrandingsoven. Hiermee wordt energie opgewekt zodat er zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan.